Skip to content

eesti otsimootorid

Kommentaarides ja mujal on tõstatunud küsimus otsimootoritest – nimelt kipub raport “Sissetuleva liikluse päritolu” näitama aiateibaid kuna loeb kodumaised otsimootorid lihtsalt viitajateks (ning seeläbi ei lähe kirja ka kasutatud otsisõnad). Sellega toimetulekuks on erinevaid häkke, näiteks lisades otsimootorite nimekirja veebilehe koodi või siis laadides koos urchin.js’iga ka enda oma. Olen ise jupimat aega pruukinud seda viimast meetodit (vt nt Tõnise kirjeldus altexi ajaveebis) ja seda peaks soovitama ka kõigile GMetrixiga liitunuile, soovitavalt siis koos siingi kommenteerinud Tarmo täiendusega.Kuuldavasti on metrix.ee piisava jõudlusega, et me võiks lubada kõigil huvilistel pruukida meie search.js häkki mis paistab silma sellega, et sisaldab Eesti ja Läti otsimootoreid (hmm, miks Läti?).Ehk siis sinna lehesappa kus muidu on GA kood tuleks lisada üks rida:

<script src=”http://www.google-analytics.com/urchin.js” type=”text/javascript”></script>
<script src=”http://www.metrix.ee/search.js” type=”text/javascript”></script>
<script type=”text/javascript”>
   _uacct = “UA-XXXXX-X”;
   UrchinTracker();
</script>

3 Comments